PNSO Chuanchuan the Lingwulong dinosaur model. A fantastic dinosaur model by PNSO. The Chuanchuan the Lingwulong dinosaur model is supplied with an Everything Dinosaur Lingwulong fact sheet.