Hu-ay-ang-go-sore-us (Lizard from Huayang)

/Hu-ay-ang-go-sore-us (Lizard from Huayang)