Chy-an-shoe-sore-us (Qianzhou Lizard)

/Chy-an-shoe-sore-us (Qianzhou Lizard)